Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viapersona-non-grata persona-non-grata
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata

July 01 2015

2590 263f 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88

June 30 2015

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaazathiana azathiana

June 26 2015

0496 d886 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaselfharm selfharm
3542 ebff 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
Chyba zbyt dużo wymagam...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek

June 25 2015

3661 94e7
Reposted bySkydelan Skydelan

June 23 2015

0171 6068 390
8023 3003 390
3730 95c5 390
Reposted frommental-cat mental-cat viapanmrok panmrok

June 21 2015

1157 3b5a 390
Reposted fromcziczi cziczi viapersona-non-grata persona-non-grata
0685 e729

June 18 2015

May 29 2015

Znasz to uczucie gdy nie wierzy w ciebie nikt?
— Buka
6709 c85a 390
Reposted fromShini Shini viaMcHarvey McHarvey
3274 4749 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaMcHarvey McHarvey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl