Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

2151 62cc 390
7443 ddc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viapanmrok panmrok
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viapanmrok panmrok
9440 63f7 390
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapanmrok panmrok
8020 a879 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
5263 977b 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
1235 5e16 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viapanmrok panmrok
5264 392d 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
8088 35c6 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
8102 c55d 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
Przyjaciel pyta co ze mną
Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń
Wygadać mi się jest ciężko
— PlanBe - Sam (prod. Apriljoke)
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

May 13 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viapersona-non-grata persona-non-grata
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl