Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

October 20 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaazathiana azathiana

October 18 2017

-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament

October 13 2017

2151 62cc 390
7443 ddc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viapanmrok panmrok
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viapanmrok panmrok
9440 63f7 390
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapanmrok panmrok
8020 a879 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
5263 977b 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
1235 5e16 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viapanmrok panmrok
5264 392d 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
8088 35c6 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
8102 c55d 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
Przyjaciel pyta co ze mną
Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń
Wygadać mi się jest ciężko
— PlanBe - Sam (prod. Apriljoke)
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl